[Big Sleep] [Sylvette filmklubb] [Sorte engler]
[nyheter][filmsoek][info][forslag][program][aktuelt][lenker][valg]

Innkalling til årsmøte 2010

hb, 26. januar 2010

Velkommen til årsmøte med Sylvette filmklubb

Tid: 13. februar 2010, klokka 16.00 (etter filmen)
Sted: Sanden bar og restaurant på Bølgen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Valg av nytt styre
6. Eventuelt

Merknad:
Sanden café er åpen kl 11-17
Sanden restaurant er åpen kl 17-23
Vi må kanskje flytte oss kl 17.00
NyheterFilmsøkOmForslagFilmprogramAktueltLenkerValgAdmin