[Big Sleep] [Sylvette filmklubb] [Sorte engler]
[nyheter][filmsoek][info][forslag][program][aktuelt][lenker][valg]

Årsmøte

HB, 3. februar 2009

Vi ønsker alle velkommen til Sylvette filmklubbs årsmøte for 2009.

Dato: 22. februar 2009
Klokkeslett: 19.00 (med filmvisning rett etter møtet)
Sted: Munken kino i Larvik. Inngang ved kinokiosken

Saker:

1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Valg av styre
6. Eventuelt




NyheterFilmsøkOmForslagFilmprogramAktueltLenkerValgAdmin