[Ghost World] [Sylvette filmklubb] [Larvik Jernbanestasjon]
[nyheter][filmsoek][info][forslag][program][aktuelt][lenker][valg]

Innkalling til årsmøte 2011

hb, 2. mars 2011

Velkommen til årsmøte med Sylvette filmklubb!

Vi møtes i baren på Grand Hotell storgata Larvik
onsdag 16. mars 2011 klokka 18.00.

Dette blir et ekstraordinært årsmøte, da innkallingen ikke ble godkjent på forrige møte.

Saker:
1. godkjenning av innkalling
2. regnskap og budsjett
3. årsmelding
4. diskutere filmklubbens fremtid
- få til et møte der Lasse Brennvall blir med
- hva med å slå oss sammen med 1.41 Gigawatt?
- hvor kan vi være?
- hvor ofte bør vi vise film?
- bør vi vise filmer med felles tema?
- bør vi ha quiz etter filmen eller noe annet
som gir litt ekstra super power til filmklubben?
- klarer vi å arrangere noe allerede før sommeren?
5. tid og sted for neste møte
6. eventuelt

Vel møtt!
NyheterFilmsøkOm filmklubbenForslagFilmprogramAktueltLenkerValg

logg inn