[Big Sleep] [Sylvette filmklubb] [Sorte engler]
[nyheter][filmsoek][info][forslag][program][aktuelt][lenker][valg]

Referat fra Sylvette filmklubbs årsmøte

Håkon Berven, 20. mars 2009

Sted: Munken kino
Dato: 22. februar 2009
Klokken: 19.00

Til stede: Ulla-Lise Johansen, Knut Sigurd Senumstad, Tor Helge Aakvik, Eivind Hop og Håkon Berven.

Saker:
1. Innkalling ble godkjent
2. Årsmelding ble lest opp
3. Regnskap for 2008 ble presentert
4. Budsjettet for 2009 ble presentert
5. Styre ble valgt: Leder og sekretær: Håkon Berven. Leder og PR-talsmann: Knut Sigurd Senumstad. Kasserer: Tor Helge Aakvik. Styremedlemmer: Ulla-Lise Johansen og Eivind Hop
6. Eventuelt (saker som vil bli drøftet på kommende styremøter)
- Kan vi ha plakat med programliste eller lignende i kinoens vinduer?
- Plakater og programhefter kan skaffe flere medlemmer dersom de blir hengt opp og delt ut, dersom dette skjer på riktig sted. Det kan være på kafeer, bibliotek, skoler, Dolly Dimple's, Sporet, Passasjen og andre steder der filminteresserte kanskje smetter innom.

Detaljer fra årsmelding, budsjett og regnskap kan dukke opp på websiden når tiden er inne eller dersom interessen melder seg.

Referat: Håkon Berven
NyheterFilmsøkOmForslagFilmprogramAktueltLenkerValgAdmin